Ekologisuus ja ympäristön huomioiminen

Ympäristön kannalta oikeiden valintojen tekeminen on meille ensiarvoisen tärkeää.

Arkkumme ja uurnamme, joista suurin osa on SHT-Tukku Oy:n valmistamia, täyttävät mm. Suomen Hautaustoiminnan Keskusliitto ry:n materiaalisuositukset. SHT-Tukku Oy on sertifioinut puutavarahankintansa täyttämään PEFC-järjestelmän vaatimukset, jolloin puutavara tulee kestävällä tavalla hoidetuista metsistä. Ekohonka-arkku on 1990-luvun alusta lähtien erityisesti tuonut esille prosessoimattoman, suomalaisen puun ympäristöystävällisyyden verrattuna levytavaraan tai papereihin. Kangasverhoiltujen arkkujen pintamateriaaleihin on tullut paljon luonnonmukaisia villa- ja pellavakankaita, sisustusmateriaaleissa lisäksi muuntokuidut ovat mahdollistaneet luopumisen vanhoista polyester- ym. kankaista. SHT-Tukun tehokas jakeluverkosto on myös omiaan vähentämään kuljetuksista johtuvia päästöjä.

Lisää käytettävistä materiaaleista löydät https://www.sht-tukku.fi/tuotteet/materiaalit/

Huomioimme ympäristöä myös omassa ajoneuvokalustossamme. Kaikki hautausautomme on uudehkoja ja näin ollen päästöarvoiltaan hyvää luokkaa.