Kuljetukset

Hoidamme kaikki kuljetukset luotettavasti ja arvokkaasti vainajaa sekä omaisia kunnioittaen.
Käytössänne on ensiluokkainen kuljetuskalusto vainajien kuljettamiseen.

Vainajan kuljetus kotoa

Jos ihminen menehtyy kotona, paikalle tulee kutsua poliisi, ellei henkilö kuulunut kotisairaanhoidon piiriin. Poliisi tilaa ja maksaa kuljetuksen hautaustoimistolta, mutta omainen saa kuitenkin valita hautaustoimiston, jonka kanssa haluaa jatkossa asioida.

Kuljetus sairaalasta tai terveyskeskuksesta

Vainaja täytyy kuljettaa aina vähintään sairaalasta tai terveyskeskuksesta joko siunaus-, hautaus-tai tuhkauspaikalle – joskus myös ihan toiselle paikkakunnalle. Vainaja voidaan kuljettaa, kun hautauslupa on myönnetty kirjallisesti.