Kuljetukset

Hoidamme kaikki kuljetukset luotettavasti ja arvokkaasti vainajaa sekä omaisia kunnioittaen. Käytössänne on ensiluokkainen kuljetuskalusto vainajien kuljettamiseen.

Kuljetus sairaalasta tai terveyskeskuksesta

Vainaja täytyy kuljettaa aina vähintään sairaalasta tai terveyskeskuksesta joko siunaus-, hautaus- tai tuhkauspaikalle, joskus myös ihan toiselle paikkakunnalle. Kuljetus voidaan tehdä, kun hautauslupa on myönnetty kirjallisesti.

Vainajan kuljetus kotoa

Jos ihminen menehtyy kotona, paikalle tulee kutsua poliisi, ellei henkilö kuulunut kotisairaanhoidon piiriin. Vaikka poliisilla on sopimuskumppaninsa kuljetuksen hoitamiseksi, saa omainen kuitenkin valita hautaustoimiston, jonka kanssa haluaa jatkossa asioida.