Tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteröidyn informointi

Rekisterin nimi: asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä: Hautauspalvelu Tero Teuho Oy

Yhteistiedot rekisteriä koskevissa asioissa: Tero Teuho p. 040 764 4678, tero.teuho@hautausteuho.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste:
Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Tietoja kerätään asiakassuhteiden hoitamista ja palveluiden toimittamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimusvelvoitteiden täyttäminen.

Rekisterin henkilötietoryhmät:
Rekisteri sisältää rekisterinpitäjän asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat mm. nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muut asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Asiakasrekisterin tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Asiakastietoja voidaan luovuttaa nimetyille yhteistyökumppaneille, jotka liittyvät asiakkaan tilaamaan palvelukokonaisuuteen: seurakunta, hautakiviliike, pitopalvelu, kukkakauppa ja sanomalehti.

Tietojen siirto EEA -alueen ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä EEA -alueen ulkopuolelle.